top of page

PROJEKTY

WNĘTRZ

-przygotowanie spaceplanów

-ustalenie wytycznych

  projektowych 

-dobór rozwiązań i materiałów

-zaprojektowanie koncepcji

-przygotowanie wizualizacji 3d 

-pomoc przy doborze   dostawców 

   i wykonawców

-projekt budowlany

-projekt wykonawczy

-nadzór autorski

-odbiory powierzchni

WORKPLACE MANAGEMENT

-badania statystyczne na wybranej 

  grupie pracowników

-ankiety dla pracowników

-poznanie potrzeb i 

  charakteru pracy 

  paracowników

-raporty i analizy dotyczące

  potrzeb pracowników

-wywiad z kadrą

   zarządzającą

-przygotowanie kadry do 

  wprowadzenia nowej

  strategii

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

-analiza terenu pod inwestycję

-pomoc przy uzyskaniu WZ

-ustalenie wytycznych

  projektowych 

-reprezentowanie  inwestora w 

  kontaktach z urzędami

-projekt koncepcyjny

-projekt budowlany

-projekt wykonawczy

-pomoc przy doborze   dostawców 

   i wykonawców

-nadzór autorski

bottom of page